Групы кароткачасовага знаходжання

Мадэлі груп кароткачасовага знаходжання, якія могуць функцыяніраваць згодна запытаў законных прадстаўнікоў

Час знаходжання выхаванцаў у групах кароткачасовага знаходжання пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі вызначаецца яго заснавальнікам у адпаведнасці з запытамі бацькоў (законных прадстаўнікоў) выхаванцаў і можа складаць ад 2 да 7 гадзін 2-5 раз у тыдзень, а таксама можа быць зменшана па іх жаданні.
   У групы кароткачасовага знаходжання пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі могуць аб'ядноўвацца выхаванцы аднаго ўзросту (да аднаго года, ад аднаго года да двух гадоў, ад двух да трох гадоў, ад трох да чатырох гадоў, ад чатырох да пяці гадоў, ад пяці да шасці гадоў, ад шасці да сямі гадоў) або розных узростаў)
 У групах кароткачасовага знаходжання магчыма сумеснае знаходжанне выхаванцаў і іх бацькоў (законных прадстаўнікоў).  
   Групы, у якіх час знаходжання выхаванцаў складае менш за 3,5 гадзіны, функцыянуюць без арганізацыі харчавання.                              

Мадэлі груп кароткачасовага знаходжання.

  Кароткачасовае знаходжанне дзяцей у групе, якая функцыяніруе ва ўстанове дашкольнай адукацыі. Гэтая мадэль не патрабуе спецыяльна выдзеленай групы. Дзяцей ранняга і дашкольнага ўзросту размяркоўваюць па пастаянна дзеючым групам, адпаведным ўзросту кожнага дзіцяці. Яны ўключаюцца ў адукацыйны працэс ўстановы адукацыі з улікам запытаў бацькоў (спецыяльна арганізаваная і (або) нерэгламентаваная дзейнасць).
     Адаптацыйныя групы арганізуюцца з мэтай адаптацыі дзяцей ранняга ўзросту (да 3 гадоў) да ўстановы адукацыі, падтрымкі іх бацькоў (законных прадстаўнікоў) у перыяд прывыкання выхаванцаў да новага асяроддзя і ролі раўнапраўных членаў групы аднагодкаў. Могуць функцыянаваць у спецыяльна абсталяваным памяшканні ўстановы адукацыі.
   У адаптацыйнай групе прадугледжваецца як сумеснае знаходжанне дзяцей і іх бацькоў (законных прадстаўнікоў), так і знаходжанне толькі дзяцей. Гэтая мадэль дапускае, што выхаванцы ў далейшым могуць быць прыняты ў адпаведную ўзроставую групу ўстановы адукацыі на пастаяннай аснове.

  Групы «Мацярынская школа» ствараюцца з мэтай рознабаковага развіцця выхаванцаў ад нараджэння да трох гадоў і аказання іх бацькам (законным прадстаўнікам) мэтанакіраванай, сістэматычнай дапамогі ў пытаннях выхавання дзяцей ранняга ўзросту. Групы функцыяніруюць у спецыяльна абсталяваным памяшканні ўстановы адукацыі і прадугледжваюць сумеснае знаходжанне бацькоў (законных прадстаўнікоў) і дзяцей ва ўмовах устаноў адукацыі і (або) сістэматычнае наведванне педагагічнымі работнікамі сем'яў выхаванцаў з мэтай аказання дапамогі бацькам (законным прадстаўнікам) у іх выхаванні, навучанні і развіцці.
   Прагулачныя групы мяркуюць знаходжанне дзяцей ранняга і дашкольнага ўзросту ў групе, якая функцыяніруе на пастаяннай аснове, уключэнне іх у адукацыйны працэс на перыяд правядзення прагулкі (у першую і (або) другую палову дня). У названых групах адпаведна раскладу дня і з улікам узросту выхаванцаў арганізуюцца розныя віды дзіцячай дзейнасці (пазнавальная практычная (назіранні, доследы і даследаванні, экскурсіі, мэтавыя прагулкі і інш.), гульнявая (дыдактычныя, сюжэтна-ролевыя гульні і інш.), працоўная (праца ў прыродзе, гаспадарча-бытавая праца), ажыццяўляецца фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць (рухомыя гульні і фізічныя практыкаванні, самастойная рухальная дзейнасць і інш.), праводзіцца індывідуальная работа з дзецьмі па адукацыйных агалінах вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі і інш.

  Групы выхаднога дня, вячэрнія групы ствараюцца з мэтай аказання дапамогі бацькам (законным прадстаўнікам) выхаванцаў у выхаванні і развіцці дзяцей у выхадныя дні і вячэрні час.
  Рэалізацыя зместу адукацыйных галін вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі ў групах выхаднога дня ажыццяўляецца як у спецыяльна арганізаванай (гульня, занятак), так і ў нерэгламентыраванай дзейнасці.
  Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу ў вячэрніх групах (напрыклад, з 17.30 да 19.30 - ва ўстановах адукацыі з часам працы 10,5 гадзіны) прыярытэтным відам дзейнасці з'яўляецца гульнявая (сюжэтна-ролевыя, будаўніча-канструктыўныя, рэжысёрскія, тэатралізаваныя, творчыя гульні, гульні-драматызацыі, гульні з правіламі (рухомыя і дыдактычныя) і інш.). Вячэрнія групы не павінны дзейнічаць наўзамен «дзяжурных», арганізацыя якіх ажыццяўляецца ва ўстановах адукацыі з улікам запытаў бацькоў (законных прадстаўнікоў) выхаванцаў, рэжымам работы прадпрыемстваў, размешчаных на тэрыторыі адпаведнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі.

    Групы па падрыхтоўцы да школы ствараюцца для дзяцей ад 5 да 7 гадоў з мэтай падрыхтоўкі да навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі. З улікам колькасці дзяцей у такіх групах рэалізацыя зместу адукацыйных галін вучэбнай праграмы можа ажыццяўляцца як у спецыяльна абсталяваным памяшканні ўстановы адукацыі, так і ў старэйшай групе, якая функцыянуе  (ад пяці да сямі гадоў) пры ўмове наяўнасці ў ёй месцаў.
    Сезонная пляцоўка можа быць арганізавана па запытах бацькоў (законных прадстаўнікоў) дзяцей на базе ўстановы адукацыі або спецыяльна выдзеленага памяшкання пры ўмове яго адпаведнасці патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў. Сезонная пляцоўка арганізуецца на перыяд пасяўных, ўборачных работ пераважна ў сельскай мясцовасці.

   Адукацыйны працэс у групах кароткачасовага знаходжання ажыццяўляецца на аснове вучэбна-праграмнай дакументацыі адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі (навучальныя планы (навучальны план ўстановы адукацыі, індывідуальны навучальны план) і навучальная праграма дашкольнай адукацыі) з улікам аптымальнага чаргавання відаў дзіцячай дзейнасці выхаванцаў: спецыяльна арганізаванай і нерэгламентыраванай.

  Навучанне і выхаванне дзяцей, якія наведваюць групы кароткачасовага знаходжання (за выключэннем груп выхаднога дня), ажыццяўляецца ў адпаведнасці з планам рэалізацыі адукацыйнага працэсу адпаведнай узроставай групы, складзеным на аснове вучэбнага плана ўстановы адукацыі.

Крыніца:

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ па арганізацыі адукацыйнага працэсу
ў групах кароткачасовага знаходжання ад 2 да 7 гадзін ва ўстановах, якія рэалізуюць адукацыйную праграму дашкольнай адукацыі.

Загадчык                                                    А.М.Бандарэнка

згарнуць

"Прагулачная група ва ўстанове дашкольнай адукацыі"

Вельмі важна, перад тым як аформіць дзіця ва ўстанову дашкольнай адукацыі, пахадзіць на прагулкі (ці аформіць дзіця ў групу  кароткачасовага знаходжання), што дазволіць паступова прывучыць дзіця да ўзаемадзеяння з аднагодкамі, навучыць яго гуляць, будзе
садзейнічаць ставрэнню ўмоў паступовага “адрыву” дзіцяці ад бацькоў. Дарослыя ў гэты час маюць магчымасць атрымаць неабходныя ўменні па выхаванні дзяцей, павысіць  матывацыю да педагагічнай самаадукацыі (праз гутаркі  з педагогамі, медыцынскім работнікам).
 У нашай установе дашкольнай адукацыі ў 2022/2023 навучальным годзе згодна з запытамі законных прадстаўнікоў арганізавана дзейнасць прагулачнай групы кароткачасовага знаходжання, якую наведваюць 2 выхаванца да 3 гадоў. Час працы групы з 10.50 да 12.20.

 У адпаведнасці з пунктам 45 Палажэння прыём выхаванцаў ва  ўстановы адукацыі, у тым ліку ў групы  кароткачасовага знаходжання, ажыццяўляецца на працягу каляндарнага года на падставе:       

  накіравання  ў  дзяржаўную   ўстанову а дукацыі   для засваення  зместу адукацыйнай   праграмы    дашкольнай  адукацыі,  выдадзенага    мясцовым выканаўчым  і  распарадчым  органам   па месцы   знаходжання  дзяржаўнай установы адукацыі (служба  “Адно акно”);          заявы аднаго з бацькоў (законнага прадстаўніка) выхаванца з указаннем каляндарнага  перыяду  знаходжання  на працягу года, часу  знаходжання  на працягу дня;                    медыцынскай даведкі аб стане здароўя.

Прагулачная група ва ўстанове дашкольнай адукацыі.           

Мэта : стварэнне ўмоў для развіцця  дзіцяці ў розных відах дзейнасці на прагулцы   з   улікам   магчымасцяў,   інтарэсаў   і  патрэбаў   саміх  дзяцей, іх сацыялізацыі ў калектыве аднагодкаў і дарослых. 

Задачы:           плаўны  пераход  ад  выхавання  ва  ўмовах сям'і  да выхавання  дзяцей ва ўстанове дашкольнай адукацыі;          рознабаковае развіццё  дзяцей,  іх  ранняя  сацыялізацыя, якая дазваляе забяспечыць паспяховую адаптацыю дзіцяці да ўмоў дашкольнай  установы; аказанне  садзейнічання    сям'і  ў  фізічным,  псіхічным   і   асобасным  развіцці дзіцяці ранняга ўзросту;     павышэнне   педагагічнай   кампетэнтнасці  законных  прадстаўнікоў  у пытаннях выхавання дзіцяці.

       У прагулачнай  групе адпаведна раскладу дня і з улікам узросту выхаванцаў арганізуюцца розныя віды дзіцячай дзейнасці (пазнавальная практычная (назіранні, даследаванні і інш.), гульнявая (дыдактычныя, сюжэтна-ролевыя гульні і інш.), працоўная ( праца ў прыродзе, гаспадарча-бытавая праца), ажыццяўляецца фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць (рухомыя гульні і фізічныя практыкаванні, самастойная рухальная дзейнасць і інш.), праводзіцца індывідуальная праца з дзецьмі па адукацыйных галінах вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі і інш.

 Так як прагулачная група прадугледжвае знаходжанне дзяцей ва ўстанове дашкольнай адукацыі ў час прагулкі, у выхаванцаў фарміруюцца абмежаваныя ўяўленні аб жыцці ва ўстанове дашкольнай адукацыі (яны судакранаюцца з жыццём дзяцей на вуліцы). Для таго, каб расшырыць вобласць азнаямлення з установай дашкольнай адукацыі, практыкуецца запрашэнне дадзеных выхаванцаў на святочныя мерапрыемствы (навагоднія ранішнікі  і інш.) Акрамя гэтага, як правіла, дзеці прыходзяць ва ўстанову дашкольнай адукацыі перад тым, як выхаванцы рознаўзроставай групы пачынаюць збірацца на прагулку, каб даць ім магчымасць пазнаёміцца з групай, некаторымі рэжымнымі момантамі.

Крыніца:

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ па арганізацыі адукацыйнага працэсу
ў групах кароткачасовага знаходжання ад 2 да 7 гадзін ва ўстановах, якія рэалізуюць адукацыйную праграму дашкольнай адукацыі.

Загадчык                                                     А.М.Бандарэнка

згарнуць

Група кароткачасовага знаходжання "Сезонная пляцоўка"

                                            ПАВАЖАНЫЯ БАЦЬКІ!

Здаецца, яшчэ ўчора ваша дзіця рабіла свае першыя крокі, а ўжо цяпер час аддаваць яго ў дзіцячы сад. Што чакае ваша дзіця за сценамі сада, ці хутка ён абвыкне, ці будзе часта хварэць... Пытанні, сумневы, перажыванні  бацькоў, бо на 3 гады дашкольная ўстанова стане часткай жыцця вашай сям'і, ад яго шмат у чым будзе залежаць і развіццё, і здароўе, і душэўны дабрабыт дзіцяці. Таму вельмі важны перыяд адаптацыі да дзіцячага саду, які для шматлікіх дзяцей і іх бацькоў становіцца сапраўдным выпрабаваннем.

З мэтай забеспячэння ранняй сацыялізацыі дзяцей, на аснове запытаў законных прадстаўнікоў дзяцей ранняга ўзросту, якія не наведваюць установу дашкольнай адукацыі,  адкрыта група кароткачасовага знаходжання   “Сезонная пляцоўка”. Якую  наведваюць 4 выхаванца . 

 

згарнуць